Ik leer Nederlands!

Lessen Nederlands voor jongeren

Welkom in Het Taalbad

Wat?

Het onthaalonderwijs richt zich tot leerlingen tussen 12 en 18 die nog maar pas in België toegekomen zijn.

Het doel is hen te laten instappen in de onderwijsvorm en studierichting die het dichtst aansluit bij hun individuele interesses en capaciteiten. Met ons team staan we garant voor een warm onthaal en willen we elke jongere bijstaan in zijn persoonlijke ontwikkeling.Wie?

Je bent minimum twaalf en nog geen achttien jaar oud op 31 december van het lopende schooljaar. Je woont maximum één jaar in België.

Nederlands is niet je moedertaal.

Je kent niet genoeg Nederlands om de lessen in het gewone onderwijs te volgen.

Je bent maximaal 9 maanden ingeschreven (juli en augustus niet inbegrepen) in een school met het Nederlands als onderwijstaal.Waar?

De lessen vinden plaats in Het Taalbad. Onze school is gemakkelijk te bereiken vanuit het station van Kortrijk met bus 91 (halte HOWEST/VTI).

MS 3 HOFSTEDEN

Hugo Verriestlaan 155

8500 Kortrijk

Tel. 056 21 40 79Lessen

Niet alleen kennis is belangrijk, maar ook een goede houding in de klas en daarbuiten.

Om die reden dragen we ook sociale integratie hoog in het vaandel.

Onze leerlingen maken kennis met het ruime aanbod aan vrijetijdsbesteding in Kortrijk.

Bovendien ondersteunen de GOK-leerkrachten de individuele noden, is er een nauwe opvolging door de cel leerlingenbegeleiding, en komen de CLB-medewerkers wekelijks de leervorderingen opvolgen.

De leerlingen volgen 28 uur les per week, waarvan 24u per week Nederlands. De vaardigheden staan daarbij centraal: spreken, luisteren, lezen, schrijven en mondelinge interactie.

We bereiden de jongere voor om zowel in het gewone onderwijs, als in het dagdagelijkse leven te kunnen functioneren. De lessen zijn dus heel praktisch gericht. Om goed te kunnen aansluiten met het gewone onderwijs, is het ook nodig een degelijke basis Frans en wiskunde te hebben. De gevorderden leren daarom de belangrijke woordenschat van vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, economie, biologie, natuurkunde, muziek en plastische opvoeding. Werken met een PC en tablet zit uiteraard in de lespakketten verwerkt.

Daarnaast krijgen de leerlingen 2 uur sport en 2 uur katholieke godsdienst, islam of zedenleer. In dit laatst vernoemde vak komen alle mogelijke aspecten van "het leven" aan bod. De leerlingen bestuderen verschillende culturen, wisselen meningen met elkaar uit en leren kritisch en vooral respectvol omgaan met verschillende ideeën.

Naar school gaan betekent gelukkig niet de ganse dag stil zitten en naar het bord kijken.Inschrijven

Nieuwe leerlingen kunnen elke dag van 8:30 tot 17:00u inschrijven.Na de onthaalklas?

Het doel van de onthaalklas is niet alleen de leerlingen zo snel mogelijk Nederlands te leren. Het is ook belangrijk dat de leerlingen het volgende jaar de juiste studierichting kiezen. Het leerkrachtenteam stopt daar heel veel tijd en energie in. Wij zorgen ervoor dat de leerling georiënteerd wordt naar een studierichting die zo goed mogelijk aansluit bij zijn / haar capaciteiten en interesses. Leerlingen stromen na hun OKAN-jaar door naar de eerste graad, de tweede graad, de derde graad, het deeltijds onderwijs of het volwassenenonderwijs. Een aantal stromen rechtstreeks door naar de arbeidsmarkt.Weblinks

Blog van OKAN Kortrijk

MS Kortrijk

Oefeningen van Het Taalbad

Oefen hier je Nederlands  

Onthaalonderwijs


OKAN-klassen in Kortrijk

De OKAN-klassen in Kortrijk zijn een initiatief van MS Drie Hofsteden van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Nederlands voor jongeren