Ik leer Nederlands!

Lessen Nederlands voor jongeren

Welkom in Het Taalbad

OKAN-klassen in Oostende

De OKAN-klassen te Oostende zijn een initiatief van het Koninklijk Atheneum Pegasus Campus Stene van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Wat?

OKAN staat voor “OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers”. Bij ons krijgen de OKAN – leerlingen gedurende een schooljaar  intensief les in de Nederlandse taal. Na dit jaar stromen zij door naar het regulier onderwijs naar een studierichting die het best bij hen past. Naast het inzetten op de taalcompetenties wordt het bevorderen van het welbevinden en de maatschappelijke integratie sterk benadrukt.


Wie?

Om je te kunnen inschrijven in een OKAN – richting moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

Je bent op 31/12 minstens 12 jaar en maximum 17 jaar.*

• Je bent maximaal 1 jaar ononderbroken in België.*

• Je hebt het Nederlands niet als moeder- of thuistaal.

• Je kent onvoldoende Nederlands om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen in het

• reguliere onderwijs.

• Je bent maximum 9 maanden (juli en augustus niet inbegrepen) ingeschreven in een school

• met het Nederlands als onderwijstaal.*

Op de toelatingsvoorwaarden met * kunnen we een uitzondering aanvragen.Waar?

Onze OKAN – lessen gaan door in het GO! Athena campus Pegasus

Steensedijk 495

8400 Oostende

Tel: 059 79 99 15

E-mail: info@okanaanzee.beLessen

Het lessenpakket bevat 28 uren.

Hiervan zijn er:

24 uren voorzien voor Nederlandse les.

2 uren voorzien voor Lichamelijke Opvoeding.

2 uren voorzien voor levensbeschouwelijke vakken (katholieke, protestantse, orthodoxe, islamitische godsdienst of niet confessionele zedenleer).

De lessen L.O. en godsdienst/zedenleer zullen meegevolgd worden met de klassen van het regulier onderwijs.

Lees hier meer info...Aanmelden / inschrijven

Leerlingen kunnen zich steeds aanmelden via:

Tel: 059 79 99 15 (tijdens de schooluren)

E-mail: info@okanaanzee.be

Je mag ook steeds langskomen op school om je aan te melden. Na de aanmelding wordt er een afspraak gemaakt voor de inschrijving.Weblinks

www.okanaanzee.be

www.pegasusoostende.be

www.hettaalbad.be  

Onthaalonderwijs


MSKA Rpeselare

Nederlands voor jongeren