Ik leer Nederlands!

Lessen Nederlands voor jongeren

Welkom in Het Taalbad

Wat?

OKAN (OnthaalKlas Anderstalige Nieuwkomers) is een intensief taalbad Nederlands.

We oefenen een schooljaar lang aan de vier vaardigheden in de Nederlandse taal: luisteren, lezen, spreken en schrijven. We willen je zo voorbereiden om daarna in het gewone onderwijs in te stappen.

Bekijk onze folder (pdf).Wie?

Je bent minimum twaalf en nog geen achttien jaar oud op 31 december van het lopende schooljaar. Je woont maximum één jaar in België.

Nederlands is niet je moedertaal.

Je kent niet genoeg Nederlands om de lessen in het gewone onderwijs te volgen.

Je bent maximaal 9 maanden ingeschreven (juli en augustus niet inbegrepen) in een school met het Nederlands als onderwijstaal.Waar?

De lessen vinden plaats in Het Taalbad. Onze school ligt in de Hugo Verrieststraat 68 in Roeselare. De school ligt dichtbij het station van Roeselare, waar alle bussen en treinen stoppen.

MS/KA Roeselare

Hugo Verrieststraat 68 - 8800 Roeselare

Tel. 051 22 62 39 (secretariaat) of 051 25 06 73 (OKAN)

Mailen naar: L. Moineau (coördinatie OKAN)Lessen

We zorgen ervoor dat jullie goed zullen kunnen functioneren, in het gewone onderwijs en in het dagelijkse leven. Daarom zijn de lessen heel praktisch. Niet alleen kennis (dingen weten) is belangrijk, maar ook de vaardigheden (dingen doen). We hechten ook veel belang aan een beleefde en gemotiveerde houding.

Vanaf januari, na de kerstvakantie, heb je ook andere vakken zoals wetenschappen, wiskunde, informatica, Frans of Engels… om je zo goed mogelijk voor te bereiden op het gewone onderwijs.

Je volgt 28 uur les per week:

     ▪     24 uur Nederlands

     ▪     2 uur sport

     ▪     2 uur levensbeschouwing (katholieke/protestantse/ orthodoxe/islamitische godsdienst of zedenleer)Dagindeling

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:

Les van 9u30 tot 13u

Middagpauze van 13u tot 13u40

Les van 13u40 tot 15u20

Woensdag:Les van 9u30 tot 13u

Tijdens de middagpauze blijf je eten in de refter op school. Je brengt je eigen boterhammen mee.Inschrijven?

Je kan het hele schooljaar inschrijven. De leerling komt best samen met de ouders of verantwoordelijke.

Wat breng je mee?

Je paspoort of identiteitsbewijs (van jezelf én van je ouders)

Diploma en getuigschriften van gevolgd onderwijs in je thuisland

Eventueel medische informatie uit je thuisland (bvb. inentingskaart)Kostprijs

Voor een volledig schooljaar in de OKAN betaal je € 150. Daarvoor krijg je cursussen, sportkledij, een agenda… Ook de uitstappen zijn inbegrepen.Na de onthaalklas?

Het doel van het onthaaljaar is dat de leerlingen na dat jaar zo vlot mogelijk kunnen instromen in het gewoon secundair onderwijs. De meeste leerlingen komen na het OKAN-jaar dan ook in een secundaire school terecht. Alle leerkrachten kijken samen met de leerlingenbegeleiding en het CLB welke richting het meest bij jou past. We houden daarbij rekening met je resultaten en capaciteiten, je studiehouding en je interesses.

Andere leerlingen verwijzen we door naar de VDAB, CDO (deeltijds onderwijs: een deel van de tijd ga je naar school, een ander deel van de tijd ga je werken), het volwassenenonderwijs…

Samen zoeken we naar de beste studierichting.Weblinks

OKAN Roeselare  

Vervolgcoaching OKAN Roeselare    

Filosofische tuin van MS Roeselare

MS Roeselare op Youtube

Oefeningen van Het Taalbad

Yurls van Taalbad OKAN Roeselare

Oefen hier je Nederlands  

Onthaalonderwijs

Nederlands voor jongeren

OKAN-klassen in Roeselare

De OKAN-klassen in Roeselare zijn een initiatief van MS-KA Roeselare van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Er is een Open Leercentrum, een logopediste en avondstudie.