Trajectbegeleiding


In onze school krijg je niet alleen Nederlandse les maar ook extra begeleiding tijdens jouw leertraject.


Welke begeleiding mag je verwachten?

1.     advies bij jouw studiekeuze:

- op het secretariaat: je krijgt uitleg over de mogelijkheden om een traject op maat samen te stellen: wil je meer mondeling of meer schriftelijk Nederlands leren? Wil je vaak of minder vaak naar de les komen?

- in de klas: jouw leraar vraagt bij de start van de module waarom je Nederlands wil leren. Met deze informatie probeert hij zo goed mogelijk in te spelen op jouw persoonlijke doelstellingen.

- bij de trajectbegeleiders: je kunt op afspraak terecht bij Swatti, Lies, Joke en Caroline - zij kunnen meer informatie geven over leertrajecten binnen en buiten de school. Zij kunnen ook eventueel een test afnemen om te kijken in welk niveau je Nederlands kunt studeren. Je kunt een afspraak maken via jouw leraar of via het secretariaat.


2.     advies en studietips:

- in de klas: jouw leraar geeft graag tips: hoe kun je thuis nog extra oefeningen maken op papier, met de cd in je boek, de online oefeningen, enz.

- op onze website: www.hettaalbad.be/tips

- bij de trajectbegeleiders: je kunt op afspraak terecht bij Swatti en Caroline - zij kunnen aangepaste tips geven. Je kunt een afspraak maken via jouw leraar of via het secretariaat


3.     extra oefeningen en extra lessen:

- in de klas: je kunt aan je leraar extra oefeningen vragen om thuis te maken

- op onze website: www.hettaalbad.be/oefeningen - vraag het paswoord aan je leraar of op het secretariaat – je kunt deze oefeningen thuis maken of in ons Open Leercentrum (Generaal Jungbluthlaan 2A, Oostende).

- bij de trajectbegeleiders: je kunt op afspraak terecht bij Swatti en Caroline - zij kunnen iets opnieuw uitleggen, samen met jou extra oefeningen maken, enz. Je kunt een extra les aanvragen als je ziek was (met doktersbriefje) of op vraag van de leraar bij wie je les volgt. Je kunt een afspraak maken via jouw leraar of via het secretariaat.


Nog vragen?

Voor verdere vragen kun je terecht bij jouw leraar of op het secretariaat.